Lollandsbanen-privat.dk - Havnebaner Lollandsbanen
 

 

 

 TILBAGE TIL TOGGALLERI
           
  Havnebaner på Lollandsbanen

Det er om Bandholm, Sakskøbing og Nakskov havnebaner.

 
         
 
Nakskov:

Havnebanen startede som et spinkelt hestetrukne havnespor igennem Nørrevold og ud til havnen fra 1874. Havnebanen blev gradvist udvidet og flere steder anlagt som trestrenget og med normal- og smalsporede sidespor i forbindelse med roebanernes opførelse. I 1918-19 blev havnebanen flyttet fra Nørrevold mod vest til den nuværende placering gennem Kondensen. Nakskov havde derfor en meget omfangsrig havnebane med jernbanebroer, trestrengede spor på sukkerfabrikken, Sydkajen, Havnegade og Winchelsgade. Byen havde sågar en ”ringbane”, der løb gennem havnen og sukkerfabrikken.

Lollandsbanens største godskunder har uden tvivl været Nakskov Skibsværft og sukkerfabrikken, mens en underleverandør til Vestas modtag de sidste forsendelser omkring 2004. Havnebestyrelsen i Nakskov besluttede den 2. september 2008, at jernbanesporene kunne nedlægges. Havnebanens linieføring lige fra den første hestebane i 1874, over trestrengede kajspor og normalsporet havnebane, til den i efteråret 2008 blev et asfalteret og ubrugeligt sidespor, er ligesom den smalsporede roebane langs havnen et kapitel for sig.

Skrevet af Anders Madsen.

         
  Nakskov Toldbod.3/7 2017.

© Jan Pedersen.

Havnebanen mod Winchellsgade.3/7 2017.

© Jan Pedersen.

 
  Havnebanen ved Winchellsgade.3/7 2017.

© Jan Pedersen.

Nakskov havnebane, sporskiftet der fører over til værfte.3/7 2017.

© Jan Pedersen.

 
  Mod Vestas.3/7 2017.

© Jan Pedersen.

Ved Vestas i Nakskov.3/7 2017.

© Jan Pedersen.

 
  Havnebanen mod Winchellsgade.10/6 2017.

© Jan Pedersen.

Havnebanen ved Winchellsgade.10/6 2017.

© Jan Pedersen.

 
  LJ M17 med Rns-z 643 31-80-399 1 337-7 i Nakskov.16/1 2004.

© Jan Lundstrøm.

LJ M12 med DB Samms-u 454 31-80-486 0 050-2 i Nakskov.3/11 2000.

© Jan Lundstrøm.

 
  LJ M12 med DB Samms-u 454 31-80-486 0 050-2 i Nakskov.3/11 2000.

© Jan Lundstrøm.

LJ M12 med DB Samms-u 454 31-80-486 0 050-2 i Nakskov.3/11 2000.

© Jan Lundstrøm.

 
  LJ M12 med DB Samms-u 454 31-80-486 0 050-2 i Nakskov.3/11 2000.

© Jan Lundstrøm.

LJ M12 med DB Samms-u 454 31-80-486 0 050-2 i Nakskov.3/11 2000.

© Jan Lundstrøm.

 
  LJ M12 med DB Samms-u 454 31-80-486 0 050-2 i Nakskov.3/11 2000.

© Jan Lundstrøm.

LJ M12 med DB Samms-u 454 31-80-486 0 050-2 i Nakskov.3/11 2000.

© Jan Lundstrøm.

 
  Ved Stormgade mod Stationen.2010.

© Anders Madsen.

Havnebanen mod det gamle Toldbod.19/12 2011.

© Jan Pedersen.

 
  Havnebanen mod Winchellsgade.19/12 2011.

© Jan Pedersen.

Ned mod Havnen fra Stationen.17/12 2011.

© Jan Pedersen.

 
  Ned mod Havnen fra Stationen ved vandværket.17/12 2011.

© Jan Pedersen.

Ned mod Havnen fra Stationen. Hegn ved vandværket.17/12 2011.

© Jan Pedersen.

 
  Fra Havne op til Stationen.17/12 2011.

© Jan Pedersen.

Nakskov havnebane, sporskiftet der fører over til værftet og kajen langs siloerne.

© Peter Michael Thomsen.

 
  Nakskov havnebane, dobbeltsporet foran den gamle Toldbod.

© Peter Michael Thomsen.

Nakskov havnebane, afgreningen mellem sporet mod Nakskov station og mod OTA, nuværende Nakskov Mill Foods.

© Peter Michael Thomsen.

 
  Nakskov havnebane, OTA (Nakskov Mill Foods).

© Peter Michael Thomsen.

Nakskov havnebane, det er længe siden at der sidst kørte tog her.

© Peter Michael Thomsen.

 
  Nakskov havnebane, til venstre lå Nakskov skibsværfts stålplade modtagelse, vognene blev losset af en kran med magneter.

© Peter Michael Thomsen.

Ved Vestas.14/9 2008.

© Anders Madsen.

 
  Nær Nakskov værft.14/9 2008.

© Anders Madsen.

Winchellsgade i Nakskov.4/7 2007.

© Jan Pedersen.

 
  Winchellsgade i Nakskov.4/7 2007.

© Jan Pedersen.

Ned mod Havnen fra Nakskov Station.29/6 2005.

© Jan Pedersen.

 
  LJ M12 med gods ved Vestas i Nakskov.28/5 2002.

© Martin Søhus.

LJ M12 med gods ved Havnegade i Nakskov.28/5 2002.

© Martin Søhus.

 
  LJ M12 med gods ved Stormgade.8/2 1995.

© Johnni Lassen.

LJ M17 på vej ned mod Nakskov Havn.30/6 2003.

© Jan Pedersen.

 
  LJ M17 på vej ned mod Nakskov Havn.30/6 2003.

© Jan Pedersen.

LJ M12 med Stålplader til Poul Ree i Nakskov.17/4 2000.

© Allan Støvring Nielsen.

 
  LJ M12 mod Vestas i Nakskov.17/4 2000.

© Allan Støvring Nielsen.

LJ M12 ved Vestas i Nakskov.17/4 2000.

© Allan Støvring Nielsen.

 
  LJ M12 med gods ved Mill Foods.31/7 1996.

© Allan Støvring Nielsen.

LJ M17 mod Nakskov værft.

© Erik Nikolaisen.

 
  LJ M14 med gods ned mod Nakskov Havn.

© Michael Winther.

LJ M14 og LJ M17 ved Stormgade i Nakskov.6/6 2003.

© Tove Westh.

 
  LJ 19 med Museumsvogne ved Stormgade i Nakskov.26/5 2003.

© Tove Westh.

LJ M 12 afsporet på Nakskov Havn.04/07 1983.

© Niels Munch.

 
  Fladvogne på Stormgade i Nakskov. LJ samlede ofte vogne på dette sted. 28. august 2002.

© Anders Madsen.

Fladvogne på Stormgade i Nakskov. LJ samlede ofte vogne på dette sted. 28. august 2002.

© Anders Madsen.

 
  Storrumsvogne på Nakskov Mill Foods. 8. december 2002.

© Anders Madsen.

Storrumsvogne på Nakskov Mill Foods. 8. december 2002.

© Anders Madsen.

 
  LJ M12 på Nakskov Havn 2000.

© Anders Madsen.

LJ M12 ved Vestas i Nakskov.2000.

© Anders Madsen.

 
  Dansk Jernbane-klub havde et udflugtsselskab i Nakskov med LJ M14 på havnen.1/6 2003.

© Anders Madsen.

Dansk Jernbane-klub havde et udflugtsselskab i Nakskov med LJ M14 på havnen.1/6 2003.

© Anders Madsen.

 
  LJ M17 med to stålvogne ved det gamle Toldbod på Nakskov Havn.

© Anders Madsen.

LJ M17 rangere på Nakskov Havn.2003.

© Anders Madsen.

 
  LJ M17 ved Indrefjorden i Nakskov den 8 Marts 2004.

© Anders Madsen.

LJ M17 ved Indrefjorden i Nakskov den 8 Marts 2004.

© Anders Madsen.

 
  LJ M17 ved Mile Foods i Nakskov.2003.

© Anders Madsen.

LJ M17 ved Mill Foods i Nakskov.2003.

© Anders Madsen.

 
  LJ M17 ved Mill Foods på Nakskov Havn 2003.

© Anders Madsen.

LJ M17 ved Nakskov Havn med vogn med ris.

© Anders Madsen.

 
  LJ M17 ved Winchellsgade i Nakskov.2004.

© Anders Madsen.

Rangertraktor LJ M17 i Kongensens baggaard i Nakskov ned mod Havnen.2002.

© Anders Madsen.

         
 
Sakskøbing:

Havnebanen blev indviet den 14. oktober 1918 og udgik mod nordøst fra hovedsporet efter overkørslen på Nystedvej. Den fortsatte nord om sportshallen - over Ellekildevej - midt igennem et mindre parkanlæg - tværs over Saxes Allé - videre mod nordvest langs med Sakskøbing å - passerede Brogade og mundede endelig ud i Havnegade på vestkajen. Der fandtes foruden selve kajsporet også et rigt benyttet læssespor. Det er ikke småting, der har kørt i Sakskøbing. For eksempel blev der i 1985 transporteret en tørreovn til foderpiller ad jernbanen fra Sakskøbing havn til sukkerfabrikken.

Havnebanen benyttedes op i 1990´erne, men godstrafikken ophørte og sporet blev gradvist fjernet og omdannet til cykelsti. Den sidste rest blev fjernet i januar 2003.

Skrevet af Anders Madsen.

         
LJ M34 i Sakskøbing mod havnen. 1993.

© René Larsen.

LJ M34 med gods på Sakskøbing Havn. 1993.

© René Larsen.

  LJ M34 med gods på Sakskøbing Havn. 1993.

© René Larsen.

Resterne af sporet ned til havnen. 9/4 2011.

© Jan Pedersen.

 
  Til højre fra havnen i Sakskøbing mod Stationen. 9/4 2011.

© Jan Pedersen.

Resterne af sporet ned til havnen. 9/4 2011.

© Jan Pedersen.

 
  Optagningen af havnesporet i Sakskøbing 9. februar 2003.

© Anders Madsen.

LJ M34 med gods på Sakskøbing Havn.1994.

© René Larsen.

 
  LJ M34 med gods på Sakskøbing Havn.1994.

© René Larsen.

LJ M34 med gods på Sakskøbing Havn.1994.

© René Larsen.

 
  LJ M17 med gods ned på Sakskøbing Havn.1994.

© René Larsen.

Nye spor ned til Sakskøbing Havn.

© René Larsen.

 
  Sakskøbing Havn.

© René Larsen.

LJ M17 ned mod Sakskøbing Havn.1994.

© René Larsen.

 
  LJ M17 med gods ned på Sakskøbing Havn.1994.

© René Larsen.

LJ M17 med gods ned mod Sakskøbing Havn.1994.

© René Larsen.

 
  LJ M17 med gods holder på sporet ned mod Havnen i Sakskøbing.1994.

© Erik Nikolaisen.

LJ M17 med gods på Sakskøbing Havn.1994.

© Erik Nikolaisen.

 
  LJ M17 med gods på Sakskøbing Havn.16/7 1993.

© Ole Chr.M.Plum.

LJ-gods MB 90071 og LJ M 17 på Sakskøbing Havn.16/7 1993.

© Ole Chr.M.Plum.

         
 
Bandholm:

Havnesporet var vel nok Danmarks ældste af sin slags. Sporet blev anlagt som en rigtig jernbane for at transporterer varer hurtigt til de handlende i Maribo i 1869 efter at der i 1856 opstod planer om anlæggelse af en hestebane. Godstrafikken havde i mange år størst betydning for Maribo - Bandholm Jernbane, da den kom til at virke som havnebane for Maribo. Således lå der flere spor og sporskifter på begge havnekajer i et udstrakt net.

Persontrafikken på den kun 7,5 km. lange strækning mellem Maribo og Bandholm blev indstillet den 3. oktober 1952, mens Lollandsbanen stadig kørte med godsvogne til Bandholm efter behov. Hvor Bandholmbanen hørte under Lollandsbanen, var selve havnesporerne i Bandholm en del af Knuthenborg Gods.
Alle spor og sveller på Bandholm havn blev fjernet i maj-juni-juli 2011 efter flere år uden brug. Den sidste godsvogn har formentlig været en vogn fra DJK i 2003.

Skrevet af Anders Madsen.

         
  LJ M8 på havnen i Bandholm.20/7 1997.

© Allan Støvring Nielsen.

Sporene fjernet ned til Bandholm Havn.

© Anders Madsen.

 
  Sporene fjernet ned til Bandholm Havn.

© Anders Madsen.

LJ M11 med Museumsvogne ved trinbrættet ved Bandholm Havn.11/7 2009.

© Jan Pedersen.

 
  Kjøge 2 ved trinbrættet ved Bandholm Havn.19/8 2007.

© Jan Pedersen.

Sporene ved Bandholm Havn.19/5 2007.

© Jan Pedersen.

 
  Sporene ved Bandholm Havn.19/5 2007.

© Jan Pedersen.

DJK MTJ Tb 222 på Bandholm Havn.14/06 2003

© Niels Munch.

 
  Kjøge 2 på Bandholm Havn.20/11 1977.

© Georg Schmidt.

Kjøge 2 på Bandholm Havn.20/11 1977.

© Georg Schmidt.

 

 

                             

 
 Copyright © 2005 Lollandsbanen-privat.dk Design: Martin Christensen Ses bedst i: Internet Explorer 1024 x768